Certificaat van Oorsprong

Certificaat van Oorsprong

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van een product aangeeft. Een Certificaat van Oorsprong bewijst in welk land een product gemaakt is.

Wij kunnen uw CvO verstrekken dankzij onze douanevergunning. Alles voor uw gemak en u bespaart dus veel tijd. Wij zorgen voor de opmaak van het document en het aanvragen van de benodigde bewijsstukken.
Als het zeetransport via ons geregeld wordt, is de CvO inclusief. Wilt u alleen een CvO via ons bestellen, dan zijn de kosten 75,-.

Wat hebben wij van u nodig?

Factuur
Machtiging: DOWNLOAD PDF MACHTIGINGFORMULIER MOGNEY DOUANE